Úvodná stránka...
ÚROKOVÉ SADZBY na 1 týždeň

do 20,000 Sk - 3 %
od 20,000 Sk - 2,5%
od 50,000 Sk - 2 %
od 100,000 Sk - 1,5 %